Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 02:53 AM (GMT+7)
Hoàng quý phi Thái Lan bị phế truất: Khi thường dân lọt vào cuộc sống hoàng gia

Hoàng quý phi Thái Lan bị phế truất: Khi thường dân lọt vào cuộc sống hoàng gia

Sự giàu có, địa vị, quyền lực và cả những ưu đãi là một giấc mơ đối với bất cứ ai trên thế giới có cơ hội bước chân vào gia đình...