Thứ Tư, ngày 18/09/2019 16:22 PM (GMT+7)
Không thường trú tại địa phương, công dân có thể làm thẻ căn cước?

Không thường trú tại địa phương, công dân có thể làm thẻ căn cước?

Thủ tục làm thẻ căn cước đối với người dân chưa đăng ký thường trú tại địa phương được thực hiện như thế nào?