Thứ Ba, ngày 21/01/2020 07:06 AM (GMT+7)
Cải cách hành chính mạnh,  ngành chăn nuôi bứt phá

Cải cách hành chính mạnh, ngành chăn nuôi bứt phá

Đẩy mạnh tinh giản thủ tục hành chính, áp dụng các phương thức điện tử vào thực hiện thủ tục hành chính đã góp phần giúp ngành...