Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:16 PM (GMT+7)
"Ma trận" giống lúa giả (Bài cuối): Cần luật riêng cho hạt giống

"Ma trận" giống lúa giả (Bài cuối): Cần luật riêng cho hạt giống

Cần luật riêng cho ngành công nghiệp hạt giống, chứ không thể quản lý dựa theo luật chung về giống cây trồng - Đó là khẳng định...