Thứ Năm, ngày 17/10/2019 17:41 PM (GMT+7)
Giấy chứng nhận hợp quy làm khó doanh nghiệp phân bón?

Giấy chứng nhận hợp quy làm khó doanh nghiệp phân bón?

Hiện nay, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) yêu cầu các sản phẩm phân bón sản xuất trong nước đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy trước...