Thứ Năm, ngày 12/12/2019 15:00 PM (GMT+7)
Ngày Doanh nhân VN:  Kinh tế Việt Nam đợi bứt phá, trông chờ đội ngũ doanh nhân

Ngày Doanh nhân VN: Kinh tế Việt Nam đợi bứt phá, trông chờ đội ngũ doanh nhân

rước đây, lứa doanh nhân đầu tiên của thời kỳ đổi mới, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám xông pha đã hoàn thành sứ mệnh của mình,...