Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 19:27 PM (GMT+7)
Lạng Sơn: Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn: Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng

Đây là năm đầu tiên huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tổ chức ngày hội hoa quả tươi nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các loại đặc...