Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 12:53 PM (GMT+7)
Đa dạng sinh học:  Đã đến lúc không thể coi nhẹ

Đa dạng sinh học: Đã đến lúc không thể coi nhẹ

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm vào 22/5 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng...