Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:29 PM (GMT+7)
86 triệu USD của PVN “mắc kẹt” tại “ngân hàng 0 đồng” OceanBank

86 triệu USD của PVN “mắc kẹt” tại “ngân hàng 0 đồng” OceanBank1

5.026 tỷ đồng, hơn 86 triệu USD và 2.171 EUR của PVN – Công ty mẹ, hiện gửi tại OceanBank hiện vẫn bị "đóng băng" sau khi ngân hàng...