Thứ Hai, ngày 20/11/2017 09:54 AM (GMT+7)
Ngân hàng lo nợ xấu tăng nếu không được giữ bản chính đăng ký xe

Ngân hàng lo nợ xấu tăng nếu không được giữ bản chính đăng ký xe

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa gửi công văn kiến nghị lên 3 bộ (Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông Vận tải) về việc cảnh sát...