Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:37 PM (GMT+7)
Ngôi đình đầu tiên có tuổi đời 230 năm của người Hoa ở Sài Gòn

Ngôi đình đầu tiên có tuổi đời 230 năm của người Hoa ở Sài Gòn

Đình Minh Hương có tuổi đời 230 năm, do cộng đồng Hoa kiều xây dựng khi đến định cư ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn.