Thứ Tư, ngày 23/10/2019 02:15 AM (GMT+7)
Supe Lâm Thao nhận bằng khen Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt"

Supe Lâm Thao nhận bằng khen Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt"

Tại lễ tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngành công thương giai đoạn (2009 -...