Thứ Hai, ngày 25/09/2017 21:02 PM (GMT+7)
MC Phan Anh nói gì về từ thiện, chuyện người cha có con teo não?

MC Phan Anh nói gì về từ thiện, chuyện người cha có con teo não?

"Tôi không phán xét bất kỳ ai cả và luôn trân trọng mỗi việc làm thiện nguyện. Tôi chỉ mong chúng ta cùng nhau, không chỉ làm theo...