Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 08:25 AM (GMT+7)
Bệnh viện 75 tỷ hoạt động như trạm y tế: Đã có nhà đầu tư xin hợp tác!

Bệnh viện 75 tỷ hoạt động như trạm y tế: Đã có nhà đầu tư xin hợp tác!1

Trong văn bản gửi Bí thư và Ban thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, công ty Cổ phần dịch vụ Y tế Bệnh viện Âu Cơ và nhóm...