Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 15:09 PM (GMT+7)
Chuyện về người lính Liên Xô thu phục 5.000 quân Nhật trong Thế chiến 2

Chuyện về người lính Liên Xô thu phục 5.000 quân Nhật trong Thế chiến 2

Từng hoàn thành hàng chục nhiệm vụ đằng sau phòng tuyến của kẻ thù trong Thế chiến 2, sỹ quan Viktor Leonov là một trong những...