Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 21:16 PM (GMT+7)
Người mẹ 45 năm cạn nước mắt tìm đứa con lai sau ngày gửi đi Mỹ

Người mẹ 45 năm cạn nước mắt tìm đứa con lai sau ngày gửi đi Mỹ

“Có lẽ như thời gian không còn nhiều nữa, sức khỏe và tuổi tác của tôi không biết có đủ để chờ ngày được gặp lại con hay không?...