Thứ Năm, ngày 20/02/2020 04:08 AM (GMT+7)
Tiết lộ về phòng thí nghiệm UFO bí mật của Liên Xô

Tiết lộ về phòng thí nghiệm UFO bí mật của Liên Xô

Vào cuối thập niên 60, Liên Xô thành lập một phòng thí nghiệm bí mật về các “vật thể bay lạ” (UFO) với nhiệm vụ nghiên cứu lực...