Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:51 PM (GMT+7)
Tuyên bố của Trung Quốc về bãi Tư Chính là không thể chấp nhận

Tuyên bố của Trung Quốc về bãi Tư Chính là không thể chấp nhận3

"Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng về việc Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền,...