Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:43 PM (GMT+7)
Vụ cháy Rạng Đông: Ngưỡng an toàn của VN khác WHO là đúng

Vụ cháy Rạng Đông: Ngưỡng an toàn của VN khác WHO là đúng2

Trước nhiều ý kiến về việc ngưỡng an toàn trong đánh giá kết quả ô nhiễm mà Bộ TN-MT công bố sau vụ cháy Rạng Đông, PGS.TS Trần...