Thứ Hai, ngày 21/10/2019 10:02 AM (GMT+7)
Quy trình "nới" lên 25 tầng ở dự án Rice City Linh Đàm

Quy trình "nới" lên 25 tầng ở dự án Rice City Linh Đàm

Ban đầu, chủ đầu tư dự án Rice City Linh Đàm được phê duyệt quy mô các công trình từ 8-15,68 tầng, sau đó có Quyết định điều chỉnh...