Thứ Năm, ngày 18/07/2019 11:03 AM (GMT+7)
Tiến sĩ cưỡi bò và câu đối khiến quan huyện phải quỳ lạy

Tiến sĩ cưỡi bò và câu đối khiến quan huyện phải quỳ lạy

Sau câu đối của ông lão cưỡi bò, viên quan huyện hống hách, kiêu ngạo, chuyên ức hiếp dân lành phải quỳ xuống đất lạy như tế sao.