Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:13 PM (GMT+7)
Phần luồng giao thông qua thị xã Cai Lậy để chuẩn bị thu phí BOT

Phần luồng giao thông qua thị xã Cai Lậy để chuẩn bị thu phí BOT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có thông báo kết về việc xem xét tổ chức giao thông trên QL1 đoạn qua nội đô thị xã Cai Lậy...