Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 08:05 AM (GMT+7)
ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và ĐH. Khoa học tự nhiên TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo.