Thứ Năm, ngày 19/09/2019 11:35 AM (GMT+7)
Hồi hộp chờ ngưỡng điểm sàn đầu vào ngành giáo dục, sức khỏe

Hồi hộp chờ ngưỡng điểm sàn đầu vào ngành giáo dục, sức khỏe

Khác với các ngành đào tạo khác, thí sinh đăng ký vào ngành giáo dục, sức khỏe phải đảm bảo ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào...