Thứ Hai, ngày 09/12/2019 11:39 AM (GMT+7)
Những "bí mật" ở Quý Châu - tỉnh miền núi ở Trung Quốc

Những "bí mật" ở Quý Châu - tỉnh miền núi ở Trung Quốc

Ở một góc khuất phía tây nam Trung Quốc, một tỉnh miền núi bí mật cách xa các đường mòn du lịch, Quý Châu ít được chú ý và biết...