Thứ Ba, ngày 28/01/2020 21:33 PM (GMT+7)
Bưng bít thông tin là môi trường dung dưỡng tin giả

Bưng bít thông tin là môi trường dung dưỡng tin giả2

Những thông tin nhân sự cấp cao, chống tham nhũng, vấn đề Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên...