Thứ Ba, ngày 20/08/2019 14:26 PM (GMT+7)
"Độ ta không độ nàng" bị đề nghị cấm phổ biến vẫn đạt nhiều kỷ lục

"Độ ta không độ nàng" bị đề nghị cấm phổ biến vẫn đạt nhiều kỷ lục1

"Độ ta không độ nàng" với nhiều phiên bản lời Việt khác nhau hiện đang thống lĩnh các bảng xếp hạng nhạc Việt thế nào?