Thứ Ba, ngày 15/10/2019 09:30 AM (GMT+7)
Những chiến thuật kinh điển của QĐND Việt Nam (Kỳ 4): Nhử “cóc” vào rọ

Những chiến thuật kinh điển của QĐND Việt Nam (Kỳ 4): Nhử “cóc” vào rọ1

Chiến dịch Sa Thầy là trận đánh thể hiện tài điều địch, dụ địch tài tình của tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.