Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 01:45 AM (GMT+7)
“Vẽ dự án ma” trên đất nông nghiệp: Trách nhiệm chính quyền ở đâu?

“Vẽ dự án ma” trên đất nông nghiệp: Trách nhiệm chính quyền ở đâu?

Hơn 4.000m2 đất nông nghiệp tại Quảng Nam, do ông Huỳnh Tấn Vỹ và Công ty CP Nhất Thành Nam đã “vẽ dự án ma” có tên Coco Green...