Thứ Ba, ngày 22/10/2019 20:46 PM (GMT+7)
Bộ Công an quy định quy tắc ứng xử của CAND ở nơi công cộng như thế nào?

Bộ Công an quy định quy tắc ứng xử của CAND ở nơi công cộng như thế nào?

Độc giả thắc mắc, Bộ Công an quy định quy tắc ứng xử của chiến sĩ công an nhân dân ở nơi công cộng như thế nào?