Thứ Hai, ngày 21/10/2019 22:01 PM (GMT+7)
Nghệ An: Đọc báo Nông thôn ngày nay tìm ngay ra thứ ốc làm giàu

Nghệ An: Đọc báo Nông thôn ngày nay tìm ngay ra thứ ốc làm giàu1

Trước đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) chưa nhiều, chưa phổ biến, mới chỉ xuất hiện một số mô...