Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:46 PM (GMT+7)
Quảng Bình: Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi cá lóc trên...cát

Quảng Bình: Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi cá lóc trên...cát2

Xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vốn là vùng bãi ngang ven biển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhựng gần...