Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:29 AM (GMT+7)
Nuôi ba ba "khổng lồ" trong ao bèo, bán thịt, bán giống thu nửa tỷ

Nuôi ba ba "khổng lồ" trong ao bèo, bán thịt, bán giống thu nửa tỷ2

Trên vùng đất trũng “chiêm khê, mùa úng” xã Yên Dương (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), anh Lê Hồng Dũng, 42 tuổi ở xóm Tây đã thành...