Thứ Ba, ngày 17/09/2019 09:33 AM (GMT+7)
Nuôi con thích ăn phân động vật, đút túi chục triệu mỗi tháng

Nuôi con thích ăn phân động vật, đút túi chục triệu mỗi tháng

Với số vốn ban đầu là 600.000 đồng, anh Dũng (thôn Đầm, Thành Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa) đã đầu tư vào nuôi giun quế. Không lâu...