Thứ Tư, ngày 21/03/2018 02:40 AM (GMT+7)
Nuôi thuỷ sản an toàn ứng dụng Biofloc, năng suất tăng 20 tấn/ha

Nuôi thuỷ sản an toàn ứng dụng Biofloc, năng suất tăng 20 tấn/ha

Toàn TP.Hà Nội hiện có 21.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS). Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của...