Thứ Sáu, ngày 15/12/2017 15:31 PM (GMT+7)
Nuôi thuỷ sản an toàn ứng dụng Biofloc, năng suất tăng 20 tấn/ha

Nuôi thuỷ sản an toàn ứng dụng Biofloc, năng suất tăng 20 tấn/ha

Toàn TP.Hà Nội hiện có 21.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS). Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của...