Thứ Tư, ngày 26/06/2019 07:50 AM (GMT+7)
Nuôi giống vịt bầu đặc sản có cái cổ rụt, bán tới 300 ngàn 1 con

Nuôi giống vịt bầu đặc sản có cái cổ rụt, bán tới 300 ngàn 1 con

Đây là giống vịt đặc sản địa phương được gia đình ông Lương Văn Măng chăn nuôi, gìn giữ và phát triển từ mấy chục năm nay. Đàn vịt...