Thứ Hai, ngày 27/01/2020 20:12 PM (GMT+7)
Nuôi tôm trái phép trong vùng trồng lúa, nông dân xung đột lợi ích

Nuôi tôm trái phép trong vùng trồng lúa, nông dân xung đột lợi ích

Hàng loạt ao tôm mọc lên trong khu vực được quy hoạch trồng lúa khiến nông dân xung đột quyền lợi kéo dài nhiều năm nay không dứt.