Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 11:21 AM (GMT+7)
Nông dân Thủ đô góp sức hoàn thành các tiêu chí khó

Nông dân Thủ đô góp sức hoàn thành các tiêu chí khó

Với nhiều hoạt động nổi bật như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, hay nông dân...