Thứ Tư, ngày 20/11/2019 16:59 PM (GMT+7)
Tận thấy các sáng chế nông nghiệp độc đáo của nông dân Việt Nam

Tận thấy các sáng chế nông nghiệp độc đáo của nông dân Việt Nam

Nhiều sáng chế nổi bật của các nông dân Việt Nam như nhà sáng chế Hoàng Văn Liêm (Cần Thơ) với máy xúc lúa, cà phê vào bao, máy...