Thứ Ba, ngày 17/07/2018 00:07 AM (GMT+7)
Cách mạng nông nghiệp 4.0: Chúng ta cần phải hành động gì?

Cách mạng nông nghiệp 4.0: Chúng ta cần phải hành động gì?

Từ năm 2004, một số địa phương đã triển khai chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC). Đến tháng 12.2015 cả nước...