Thứ Hai, ngày 21/10/2019 12:03 PM (GMT+7)
Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 4: Nông sản chủ động “vượt rào”

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 4: Nông sản chủ động “vượt rào”

LTS: Khi Việt Nam tham gia CPTPP và EVFTA, nông nghiệp có rất nhiều cơ hội phát triển ở các mặt hàng trái cây, thủy sản… Song,...