Thứ Ba, ngày 23/07/2019 16:19 PM (GMT+7)
Bất động sản nông nghiệp sao vẫn mơ hồ?

Bất động sản nông nghiệp sao vẫn mơ hồ?

Trên thực tế đang có ngày càng nhiều các “ông lớn” đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cũng như nhiều doanh nghiệp lấy đất nông...