Thứ Hai, ngày 16/09/2019 15:30 PM (GMT+7)
Huyện nghèo Kon Rẫy tạo đột phá từ cây trồng

Huyện nghèo Kon Rẫy tạo đột phá từ cây trồng

Là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, với xuất phát điểm rất thấp, nhưng sau nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...