Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 06:27 AM (GMT+7)
“Mỗi xã một sản phẩm” - động lực xây dựng nông thôn mới ở An Giang

“Mỗi xã một sản phẩm” - động lực xây dựng nông thôn mới ở An Giang

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh An Giang (gọi tắt là OCOP_AG). Mục tiêu đến năm 2030, phát triển 30 sản...