Thứ Tư, ngày 11/12/2019 04:29 AM (GMT+7)
10 năm nông thôn mới Kon Tum: Đăk Glei làm chuyện lớn bằng vốn nhỏ

10 năm nông thôn mới Kon Tum: Đăk Glei làm chuyện lớn bằng vốn nhỏ

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon...