Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 13:01 PM (GMT+7)
Gỡ khó cho vùng “đỉnh trời xứ Nghệ”: Sắc thái khác ở Kỳ Sơn

Gỡ khó cho vùng “đỉnh trời xứ Nghệ”: Sắc thái khác ở Kỳ Sơn

Xuất phát điểm thấp, đời sống và nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, do đó việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) tại...