Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:26 AM (GMT+7)
Người dân Bao La góp tiền, hiến đất làm nông thôn mới

Người dân Bao La góp tiền, hiến đất làm nông thôn mới

Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân xã Bao La (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã huy động nội lực trong dân góp...