Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:21 PM (GMT+7)
Chương trình OCOP Phú Yên: Nâng tầm các đặc sản vùng miền

Chương trình OCOP Phú Yên: Nâng tầm các đặc sản vùng miền1

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Đề án Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm...