Thứ Năm, ngày 14/11/2019 16:31 PM (GMT+7)
Từ chuyện nâng điểm ở Hà Giang, không nên để người địa phương đứng đầu tỉnh

Từ chuyện nâng điểm ở Hà Giang, không nên để người địa phương đứng đầu tỉnh6

Rất nên tính toán thật căn cơ việc không nên để người đứng đầu một địa phương cấp tỉnh là người quê gốc ở đó, để tránh chuyện “cả...