Thứ Năm, ngày 21/11/2019 00:55 AM (GMT+7)
"Địa ngục sống" trên Everest: Nơi tàn phá cơ thể, khiến con người bỏ mạng

"Địa ngục sống" trên Everest: Nơi tàn phá cơ thể, khiến con người bỏ mạng

Ở Everest tồn tại một khu vực được xem là "địa ngục sống", thách thức ngay cả nhà leo núi bản lĩnh nhất.